Bestuur Stichting Poorters van de Stad Arnhem
   Fons Otten         Voorzitter
Alexander vd Hoven

   Vice-Voorzitter
José Schoonderbeek

        Secretaris

     Lex van Scheijndel

      Penningmeester

    Ton van  Vuurden

   Donateurswerving
        Karin Kalthoff

  Algemeen Bestuurslid

Secretariaat:

Venraystraat 5

6845 EX Arnhem


www.poortersvanarnhem.nl

secretariaat@poortersvanarnhem.nl


Bank IBAN: NL14.INGB.0002.2581.22

Kamer van Koophandel: 41052924
Bestuur en medewerkers geven hun medewerking om niet en worden niet financieel beloond.