Poorter is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit Poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad. De etymologische oorsprong van ‘Poorter’ ligt niet bij het woord ‘poort’ maar bij het Latijnse woord Portus, wat ‘haven’ betekent.

In de Vroege Middeleeuwen ontstonden de eerste steden namelijk als kleine handelsposten nabij adellijke burchten en kastelen. De handelaren die in deze, later ommuurde, nederzettingen woonden waren de voorlopers van de latere burgerij.

Er diende voor het verkrijgen van burgerrechten een zekere som geld te worden betaald, men bewees daarmee dat men niet armlastig was en in eigen onderhoud kon voorzien. Er waren religieuze restricties en in tal van steden konden Joden tot aan de Franse Revolutie geen burger worden. Ook moest er een eed worden afgelegd. Uit de stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch blijkt dat in 1693 na het afleggen van de eed 6 gulden, 4 stuivers en 8 oort betaald moest worden om Poorter te worden. Sommige steden, zoals Deventer, kenden ook grootburgers, die meer rechten hadden dan de gewone burgers. Ze moesten daarom meer betalen.

De stad was omringd door een stadsmuur en een gracht en bood daarmee een zekere mate van veiligheid en bescherming aan haar burgers (poorters). 's Avonds tegen donker werden de stadspoorten gesloten door de poortbewaker. De sleutels van de stad werden bij een burgemeester ingeleverd en de volgende dag weer opgehaald.

Eind 1982 waren verschillende instanties bezig met de voorbereiding van festiviteiten voor de viering van 750 jaar stadsrechten van Arnhem.

Zo ook Herman Reinders. Hij had als gepensioneerd majoor in het leger al een staat van dienst voor het organiseren van diverse activiteiten, zoals de Taptoe in Arnhem, het opzetten van de stichting “Burger-Militair” en leverde zijn bijdrage aan de VVV in Arnhem.

In zijn stamcafé Arnhems Koffiehuis is al pratend samen met de eigenaar Hans Colijn en Huib Prins het idee geboren de “Club van Honderd” op te richten met als doel dat 100 deelnemers fl. 100,00 zouden storten en dat zij zich daarmee verplichten mee te lopen in de Historisch optocht in de loop van 1983. Eind december was deze Club van Honderd compleet en kon fl. 10.000,00 worden afgedragen aan de organisatie van Arnhem 750 jaar.

Het zij vermeldt, dat Hans Colijn ErePoorter 1 was, zijn partner ErePoorter 2, Huib Prins ErePoorter 3 en Herman Reinders ErePoorter 4. Daar is het mee begonnen.

DE START

webmaster Lex van Scheijndel

info@poortersvanarnhem.nl

Gemaakt op een Mac